Spellen

Installeer Stencyl 3.4 - Games maken zonder codering op Linux

Installeer Stencyl 3.4 - Games maken zonder codering op Linux

Stencyl 3.4 meest recente release, is een platform voor het maken van games waarmee gebruikers geweldige 2D-videogames voor computers, mobiele apparaten en internet kunnen maken en publiceren zonder codering. De software is gratis beschikbaar, met geselecteerde publicatie-opties die beschikbaar zijn voor aankoop en het heeft uitgebreide platformondersteuning, waaronder iOS (iPhone/iPad), Android, Flash, Windows, Mac en Linux.

De app wordt meer beschreven als een logische bouwsteen voor 2D-games. Het heeft een unieke drag-and-drop-interface met nieuwe functionaliteit en honderden kant-en-klare blokken waarmee je je gamelogica-ontwerp tot leven kunt brengen. Hoofdgebruikers kunnen hun eigen blokken maken en delen, de engine uitbreiden via code, bibliotheken importeren en hun eigen aangepaste klassen schrijven die naadloos samenwerken met op blokken gebaseerde gedragingen.

Stencyl 3.4 steunen

Deze versie v3.4.0 Beta 5 is compatibel met Xcode 8/iOS10 en lost veel andere problemen op. Zie Hoogtepunten hieronder

Hoe Stencil 3 te installeren.4 op Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

sudo apt-get install libgc-dev libxext-dev
sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt-get update
sudo apt-get install libxtst6:i386 libxi6:i386 libncurses5:i386 libxt6:i386 libxpm4:i386 libxmu6:i386
sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libxt6:i386 libxext6:i386 libatk1.0-0:i386 libc6:i386 libcairo2:i386 libexpat1:i386 libfontconfig1:i386 libfreetype6:i386 libglib2.0-0:i386 libice6:i386 libpango1.0-0:i386 libpng12-0:i386 libsm6:i386 libx11-6:i386 libxau6:i386 libxcursor1:i386 libxdmcp6:i386 libxfixes3:i386 libxi6:i386 libxinerama1:i386 libxinerama1:i386 libxinerama1:i386 libxdmcp6:i386 libxfixes3:i386 libxi6:i386 libxinerama1:i386 libxinerama1:i386 libxinerama1:i386 libnspr4-0d:i386 libcurl3:i386 libasound2:i386

32-bits besturingssysteem

wget http://mario.sencyl.net/public/Stencyl-full.teer.gz mkdir sencyl tar -xvf Stencyl-full.teer.gz -C sencyl/ cd sencyl/ ./Stencyl

64-bits besturingssysteem

wget http://mario.sencyl.net/public/Stencyl-64-full.teer.gz mkdir sencyl tar -xvf Stencyl-64-full.teer.gz -C sencyl/ cd sencyl/ ./Stencyl
Hoe KIO GDrive te installeren en te gebruiken in Ubuntu 20.04
Cloud computing is een van de populairste onderwerpen van de 21st eeuw in de industriële sector. De groei die dit veld de afgelopen jaren heeft doorge...
KRDC installeren en gebruiken in Ubuntu 20.04
Een van de grootste ontdekkingen van de voortschrijdende technologische sector is de opkomst van externe desktop-applicaties waarmee gebruikers meerde...
Hoe de Ubuntu-versie te controleren
Ubuntu is een van de meest populaire Linux-distributies, ontwikkeld en onderhouden door Canonical Ltd. De distro ontvangt regelmatig updates, waaronde...