C Programmeren

Bestand Linux inkorten in C Lang
Zoals blijkt uit de naam "afkappen", betekent het verwijderen, opruimen of verkleinen. Er zijn veel manieren om een ​​bestand af te kappen terwijl u m...
Fsync-systeemoproep gebruiken in C
De fsync wordt gebruikt om de in-core status van een bestand te coördineren met elk opslagapparaat. De systeemaanroep fsync() passeert ("flusht") alle...
Poll-systeemoproep gebruiken in C
Met de functie poll() kunnen programma's invoer en uitvoer multiplexen via een reeks bestandsdescriptors. Met andere woorden, de poll()-systeemaanroep...
Hoe te gebruiken Selecteer systeemoproep in C
De systeemaanroep select() stelt een systeem in staat om verschillende bestandsdescriptors bij te houden. De geselecteerde systeemaanroep wacht dus to...
Hoe Lseek System Call te gebruiken in C
De Lseek-systeemaanroep is gebruikt om enkele specifieke tekens of gegevens uit een bestand te lezen of om inhoud op de specifieke locatie van een bes...
Hoe schrijfsysteemoproep in C . te gebruiken
De systeemaanroep dient als de primaire gateway tussen programma's en de Linux-besturingssysteemkernel. Hoewel je vrijwel zeker een systeemaanroep zou...
Hoe de ATEXIT-functie IN C-taal te gebruiken.
Als u een proces uitvoert in uw Linux-besturingssysteem en alles wat u wilt een normale procesbeëindiging, moet u de functie atexit in uw code gebruik...
Coderen met fork en exec door voorbeeld in c
De titel van ons artikel bevat twee verschillende functies van de C-taal die optreden tijdens het uitvoeren van een programma in ons systeem. Helaas i...
Open systeemoproep gebruiken in C
De systeemaanroepen worden gebruikt in de Linux-distributies om een ​​doorgang te bieden binnen het Linux-besturingssysteem en de programma's. Het Lin...